Principal

 

El cremallera de Núria ha estat durant molt temps l'únic tren de cremallera d'Espanya, ja que el seu germà de Montserrat va ser tancat i desmantellat a ran d'un accident fins a la seva reobertura. Es va inaugurar el 1931, i encara que en la seva construcció es van utilitzar les locomotores de vapor del Cremallera de Montserrat, la tracció dels trens sempre es va fer amb locomtoores elèctriques (E1 a E4).

La companyia propietària de la línia, el ferrocarrril de cremallera a grans pendents va començar a tenir problemes de liquiditat i va començar el declivi de la línia pel seu mal funcionament. El 1982 i desprès de vàries negociacions amb la Generalitat, s'integra la línia dins dels Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) sent en aquell moment la única de la companyia que és vía métrica i de cremallera.

Es va renovar tot el trajecte i es va comprar nou material, automotors d'última generació que estan donant molt bon rendiment. Avui s'ha convertit en un destí turístic molt desitjable.

Va afrontar el nou mil·leni amb un material realitzat específicament per aquest cremallera per la fàbrica Staedler amb dos automotors, desprès van venir una locomotora híbrida i diversos cotxes intermitjos. A més es van realitzar compres de material sobrant al MGB suïs.


 

Català